VSM Training Kit Manufacturing

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w sposobach zarządzania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. lean Najistotniejszym zadaniem lean managment jest zatem zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i używanych surowców. Skorzystanie z form działania lean management stwarza szansę zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w zakładzie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co istotne techniki z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to umiejętność ocenienia, które procesy są niepotrzebne dla firmy.