Jednym spośród największych wyzwań w większości miast w Polsce jest stan dróg. Polskie województwa nie są zaadaptowane do tak ogromnego nasilenia korków, jaki powstał poprzez wzrost liczby samochodów na polskich drogach. Z tego powodu główną z najbardziej istotnych inwestycji które musi podjąć niemalże każde województwo jest inwestycja w rozwój dróg i infrastrukturę komunikacyjną. Jezdnie i