Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w sposobach zarządzania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej