Kraków przyjazny mieszkańcom i turystom

Pośród licznych miejscowości w kraju, Kraków wyróżnia się zarówno w temacie sztuki i akademickim, ale też na licznych innych polach. Staje się miastem przyjaznym do mieszkania. Zmiany, jakie dokonały się w mieście w ostatnich latach sprawiają, że miasto rzeczywiście idzie w górę.
Dobre nowości w stolicy małopolski.
Co pozytywnego wypracowano w przeciągu ostatniego okresu? Ilość zmian i nowości inwestycyjnych jest duża. Bardzo pomogły w tej materii dotacje EU, z których miasto często czerpie. Szybkie działanie w temacie pozyskiwania dotacji sprawiły, że gmina uzupełniła się o następne węzły komunikacyjne, ekologiczne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, i kolejne miejsca dla ludności.
Szerokie zmiany są niewidoczne dla zwykłego Krakusa. Nie oznacza to jednakowoż, że nie istnieją. Zazwyczaj nie interesują nas nie związane z nami fakty. Przeciętnemu mieszkańcowi miasta wydaje się, że w mieście niewiele się dzieje. Natomiast miasto rozwija się w każdym obszarze. Programy naprawcze w obszarze gospodarki śmieciami, tworzeniu i unowocześnianiu sieci kanalizacyjnej, budowa ekranów akustycznych to tylko część zmian, które pozwalają nam lepiej oraz wygodniej żyć. Miasto rozwija się również w zakresie możliwości rozrywkowych. Potencjał Krakowa rośnie dzięki takim inwestycjom jak: centrum konferencyjne ICE lub rewitalizacja Huty. Te nowości inspirują turystów do odwiedzin.
Podejmowane za pomocą zarządu miasta projekty nie tyczą się jedynie samego centrum miasta, ale również są związane z całym województwem . W związku z tym zamiast utyskiwać tylko dostrzec innowacje w które obrósł Kraków.
Następne miesiące – jeśli będzie możliwość utrzymania tempa zmian – pozwolą miastu stać się niezwykłą stolicą małopolski.
Prezydent miasta Krakowa